Fundusze Europejskie. Inteligentny rozwój.

 

 

Tytuł Projektu:

Opracowanie innowacyjnego paliwa z odpadów z wykorzystaniem odpadów o wysokiej zawartości chloru oraz technologii wytwarzania tego paliwa.

 

Umowa o dofinansowanie Projektu z środków UE:

Nr POIR.02.03.02-24-0052/17-00
Zawarta w dniu 15 czerwca 2018 roku z PARP

 

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 2.3, poddziałanie Bony na innowacje 2.3.2

 

Całkowita wartość Projektu:

222 742,37 PLN

 

Kwota dofinansowania:

153 927,63 PLN 

 

Wkład własny:

68 814,74 PLN

 

Termin realizacji Projektu:

do dnia 31 lipca 2018 roku